Lid Worden:

Speltakken

Scouting St. Jan heeft 7 verschillende groepen. Wij noemen dat binnen de scouting: Speltakken. Iedere speltak heeft zijn eigen lokaal, eigen leiding en een eigen programma aangepast aan de leeftijd.

 

  • Bevers: jongens en meisjes 5 tot 7 jaar.
  • Welpen: jongens van 7 tot 11 jaar.
  • Kabouters: meisjes van 7 tot 11 jaar.
  • Verkenners: jongens van 11 tot 15 jaar.
  • Gidsen: meisjes van 11 tot 15 jaar.
  • Explorers: jongens en meisjes van 15 t/m 18 jaar.
  • Roverscouts: jongens en meisjes van 18 t/m 23 jaar.

Lidmaatschap

Uw kind kan altijd een paar keer vrijblijvend komen kijken. Als hij of zij lid wil worden, vult u een formulier in bij de leiding. U ondertekent dan ook een machtiging om aan de contributie te voldoen. De contributie is €11,- per maand.

Graag wijzigingen zoals nieuw telefoonnummer, e-mail of verhuizing doorgeven via een briefje of mailtje naar ons secretariaat: info@scoutingsprundel.nl

U kunt het lidmaatschap opzeggen door een mailtje of briefje te sturen naar het secretariaat. Gelieve om verwarring te voorkomen niet alleen naar de leiding.
Op de website van scouting Nederland vind je meer informatie over het opzeggen van je lidmaatschap.

Zomerkamp

Uw kind ontvangt van de leiding een uitnodiging om mee te gaan op zomerkamp. Het zomerkamp is het hoogtepunt van het scoutingjaar. Tijdens zo’n kamp slapen de Kabouters in een ander scoutinggebouw of kampeerboerderij. De Welpen, Verkenners, Gidsen en Explorers slapen in tenten in het bos, onder primitieve omstandigheden.

Tijdens een kampweek zijn er veel leuke activiteiten zoals: sportdag, fietstochten, uitstapjes, zwemmen en natuurlijk is er elke avond een kampvuur (Tenzij dit niet is toegestaan wegens de droogte). Voor veel kinderen en jongeren zijn dit onvergetelijke weken waar ze later met veel plezier op terug kijken. Door sommige speltakken wordt voor het kamp een oefennachtje georganiseerd in ons eigen clubhuis.

Het zomerkamp kost ongeveer € 95,-.

Financiële acties

Uw zoon of dochter wordt gevraagd om mee te helpen met het verkopen van bijvoorbeeld loten of het houden van een sponsorloop. Door financiële acties kunnen we de contributie laag houden en daardoor laagdrempelig voor alle gezinnen zijn. Ook geven deze acties ons de mogelijkheid om iets extra’s te doen bijvoorbeeld een uitstapje of nieuwe materialen te kopen voor het kamp.

Neem contact met ons op en we brengen je in contact met de juiste speltak om een eerste kennismaking te plannen.